THÔNG BÁO DỜI ĐỊA ĐIỂM TẬP BUỔI SÁNG

Bắt đầu từ thứ 2, 9/12/19, các lớp tập buổi sáng tại số 9 Thành Thái sẽ dời địa điểm sang CLB bóng đá B7C30, 137 Bắc Hải, p14q10.
Giờ tập vẫn như cũ:
Ca 1: 5:30 – 7:00am
Ca 2: 6:30 – 8:00am

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *