Category: Video

Biểu diễn tất niên lớp Thái Cực Trần Gia (15/1/2017)

tiectatnien_thai-cuc-tran-gia

Buổi Thi Đấu Trần Thức Thái Cực Kiếm – Bài 42 thức

Giải vô địch wushu toàn quốc 2016
Trần Thức thái cực kiếm – Bài 42 thức
Huỳnh Thị Anh Thư
Read more →

Trần Thức Thái Cực Quyền Bài 25 thức


Read more →

Clip Sinh Hoạt Trung Thu 2015

Sinh hoạt trung thu 2015

Lớp thái cực quyền Trần Gia
Anh Thư biểu diễn bài quyền thi đấu 25 thức
Read more →

Trần Thức Thái Cực Kiếm 42 thức

Trần Thức Thái Cực Kiếm 42 thức
Bài thi đấu wushu

Read more →

Trần Thức Thái Cực Quyền 25 thức


Read more →

Thái Cực Quyền Trần Gia full

Thái Cực Quyền Trần Gia

Bình tâm tịnh ý,
Dưỡng khí kiện thân.


Read more →

Uyên Ương Hồ Điệp -Thái Cực Quyền Biểu Diễn

Lấy cảm hứng từ chuyện tình Lương – Chúc kết hợp với vũ đạo từ Thái Cực quyền, âm nhạc để thể hiện tình yêu lãng mạng của  nhân vật. Một sự phố hợp đặc sắc của âm dương, nam nữ, cương  nhu, nhanh chậm.

Read more →

Thái Cực Quyền Trần Gia trailer 1.1

Thái Cực Quyền Trần Gia trailer 1.1

HLV Tống  Hoàng Lân
ĐD Lê Thanh Sơn
Read more →

Trần Thức Thái Cực Quyền – Thập Bát Thức

HLV Tống Hoàng Lân Read more →

Trần Thức Thái Cực Quyền – Bát Thức

Read more →

Triền Ti Kình – Đảo Uyển Quăng

Trần thức thái cực quyền – Triền ti kình – Đảo uyển quăng

Read more →