Lớp Thái Cực Quyền Sinh Hoạt Trung Thu 2015

trungThu32

Nhân diệp trung thu lớp thái cực quyền thần gia tổ chúc họp mặt giao lưu gặp gỡ giữa các lớp.

« 1 of 2 »

Cảm ơn Lê Nguyên Sang đã ghi lại những hình ảnh này!

Related Post

No Comments