Clip Sinh Hoạt Trung Thu 2015

Sinh hoạt trung thu 2015

Lớp thái cực quyền Trần Gia
Anh Thư biểu diễn bài quyền thi đấu 25 thức

Tiếp theo là Phương  với bài Trần Thức Thái Cực Phiến

Cô hồng làm quản trò rất vui 🙂

Thầy Lân kết thúc buổi sinh hoạt trung thu với bài Lão Giá Nhị Lộ (Pháo Chùy)

Cảm ơn Lê Nguyên Sang đã ghi lại những hình ảnh này!

Related Post

 

No Comments