Du Lịch – Tập Luyện – Bình Ba Đảo Ngọc – Thác Trời YangBay

BinhBa2015 2

Cùng với thái cực quyền hòa mình vào thiên nhiên cảm nhận và hấp thụ sinh khí của đất trời.

BinhBa2015

BinhBa2015 1

 

chuongTrinhBinhBa

Related Posts

No Comments