Tag: HLV Tống Hoàng Lân

Buổi Kiểm Tra Chuyển Cấp 08/04/2016

Hình ảnh buổi kiểm tra chuyển cấp 1,2,3 lớp Thái Cực Quyền Trần Gia 08/04/2016
Cameraman Lê Nguyên Sang

kt08042016-1 Read more →

Trần Thức Thái Cực Quyền Bài 25 thức


Read more →

Tất Niên Lớp Thái Cực Quyền Trần Gia 2015

Hình ảnh hợp mặt cuối năm lớp Thái Cực Quyền Trần Gia 2015tatNien201517

Related Posts

Lớp Thái Cực Quyền Sinh Hoạt Trung Thu 2015

trungThu32

Nhân diệp trung thu lớp thái cực quyền thần gia tổ chúc họp mặt giao lưu gặp gỡ giữa các lớp. Read more →

Thái cực quyền vấn đáp – Đại sư Vương Tây An: phần 16

phietThanChuyLuyện Thái cực quyền làm sao có thể đạt đến “độ lỏng” cần thiết?

“Lỏng” (tùng) là một trong các yếu lĩnh cơ bản của Thái cực quyền, đối với dưỡng sinh là cực kỳ quan trọng. Luyện tới được “lỏng”, bài quyền mới lưu chuyển tự nhiên, về mặt tâm lý mới ổn định. Thông quan luyện quyền, giải trừ các điểm căng thẳng trong thân tâm, khí huyết quán thông, hư tâm thực phúc. Read more →

Thông báo: Sinh hoạt ngoại khóa 30-08-2015

ngoai khoa082015
Thông báo: Ngoại khóa tại công viên 23 tháng 9

Với mục đích thay đổi không khí tập luyện và tạo điều kiện cho các lớp giao lưu với nhau về kinh nghiệm trong tập luyện cũng như trong cuộc sống. Đặc biệt với những bạn yêu thích Thái Cực Quyền cũng như võ thuật nói chung cũng có thể tham gia tập luyện và giao lưu với lớp. Read more →

Thái Cực Quyền Trần Gia full

Thái Cực Quyền Trần Gia

Bình tâm tịnh ý,
Dưỡng khí kiện thân.


Read more →

Trần Thức Thái Cực Quyền – Thập Bát Thức

HLV Tống Hoàng Lân Read more →

Trần Thức Thái Cực Quyền – Bát Thức

Read more →

Triền Ti Kình – Đảo Uyển Quăng

Trần thức thái cực quyền – Triền ti kình – Đảo uyển quăng

Read more →

Triền Ti Kình – Phiên Chưởng

Trần thức thái cực quyền – Triền ti kình – Phiên chưởng

Read more →

Triền ti kình – Thượng bộ song thủ (phải)

Trần thức thái cực quyền – Triền ti kình – Thượng bộ song thủ (phải)

Read more →