Category: Quyền Lý

Những Yêu Cầu Của Thái Cực Quyền Đối Với Tư Thế Các Bộ Phận Cơ Thể

ql9

      Vận động gắn liền với hoạt động của cơ, xương và khớp. Sự thay đổi và phối hợp các động tác là do hệ thần kinh trung ương thống nhất điều khiển. Thái Cực Quyền còn bao gồm phương pháp luyện tập lưu thông khí huyết “Dĩ tâm hành khí”, “Dĩ khí vận thân”, thông qua quá trình vận lực theo đường xoáy ốc từ cột sống vùng eo tới đầy bàn tay và đầu bàn chân, khiến chân tay mẫn cảm, động tác của các bộ phận trong và ngoài trên toàn cơ thể phối hợp ăn khớp nhịp nhàng, tạo thành một phương pháp vận động có tình chính thể và tính thống nhất trong ngoài. Vì vậy nội dung luyện tập vô cùng phong phú. Read more →

Âm Dương với võ thuật

ql8

Các học giả cổ đại cho rằng: “loài người với vũ trụ vạn vật đều do âm dương tác động lẫn nhau mà thành. Nội dung hạt nhân nhất của “Kinh Dịch” chính là học thuyết âm dương. Sách “Chu dịch- Hệ từ truyện” bảo: “Dịch có thái cực, sinh lưỡng nghi”. Lưỡng nghi tức là âm dương, âm dương đại biểu cho hai loại thế lực vật chất có hàm ý đối lập nhau. Bản chất của âm dương bát quái không hề duy tâm luận mà chính là sản phẩm của thực tiễn xã hội. Read more →

Thái Cực Quyền Thích Danh – Vương Tông Nhạc

ql7太极拳释名

王宗岳

太极拳,一名长拳, 又名十三势。 长拳者, 如长江大海, 滔滔不绝也。十三势者, 崩’ 捋’ 挤’ 按’ 采’ 列’ 肘’ 靠’ 进’ 退’ 顾’ 盼’ 定也.崩’ 捋’ 挤’ 按’ 即坎离震兑,四正方也。菜’列’肘’ 靠’ 即乾坤艮巽,四斜角也,此八快卦也。进步’ 退步’ 左顾’ 右盼’ 中定, 即金,木,水,火,土也,此五行也。一着一势,均不外乎阴阳,故又名太极拳。
THÁI CỰC QUYỀN THÍCH DANH

VƯƠNG TÔNG NHẠC
Thái cực quyền, nhất danh Trường quyền, hựu danh Thập tam thế. Trường quyền giả, như trường giang đại hải, thao thao bất tuyệt. Thập tam thế giả, băng, loát, tê, án, thái, liệt, trửu, kháo, tiến, thoái, cố, phán, định dã. Băng, loát, tê, án, tức khảm, ly, chấn, đoài, tứ chính phương dã. Thái, liệt, trửu, kháo, tức càn, khôn, cấn, tốn, tứ tà giác dã, thử bát quái dã. Tiến bộ, thoái bộ, tả cố, hữu phán, trung định, tức kim, mộc, thủy, hỏa, thổ dã, thử ngũ hành dã. Nhất trước nhất thế, quân bất ngoại hồ âm dương, cố hựu danh Thái cực quyền. Read more →

11 Điều Ngộ Nhận Trong Luyện Tập Thái Cực Quyền

ql6Truyền thống Thái cực quyền thuật của Trung quốc , là bộ phận trọng yếu trong văn hóa võ thuật truyền thống của Ttrung quốc, Thái cực quyền nổi tiếng thiên hạ về thuật đánh nhau cao siêu phồn tạp, áo diệu vô cùng và nội hàm triết học thâm ảo, trong lịch sử không thiếu cao nhân, nhưng hiện tại nhiều người có nhiều ngộ nhận trong nhận thức đối với Thái cực quyền, để người yêu thích Thái cực quyền có nhận thức đúng đắn, tôi mạo muội đem 11 điều ngộ nhận phổ biến trình bày dưới đây:

Read more →

5 TẦNG CÔNG PHU – TẦNG THỨ 5

ql5Tầng công phu thứ 5 là giai đoạn từ vòng tròn nhỏ đến không còn vòng tròn, hữu hình quy về vô hình. Trong quyền luận nói: “nhất khí vận lai chí vô đình, càn khôn chánh khí vận hồng mông, vận đáo hữu hình quy vô tích, phương tri huyền diệu tại thiên công”.

Giai đoạn tầng công phu thứ 5, động tác đã rất thuần thục linh hoạt, nội kình 10 phần sung túc. Nhưng cần phải cầu tinh hơn nữa, dĩ nhiên là mất thêm 1 ngày luyện công, thì có thể thêm 1 ngày thành quả, thẳng đến thân thể không linh, biến hóa vô lường, trong có hư thực biến hóa, ngoài thì không thấy được, đó mới là hoàn thành tầng công phu thứ 5.

Read more →

5 TẦNG CÔNG PHU – TẦNG THỨ 4

ql4

 

Tầng công phu thứ 4 là giai đoạn từ vòng tròn trung sang vòng tròn nhỏ, công phu hiển thị cao thâm, sắp đến thành công. Đối với cách luyện tập cụ thể, yếu lĩnh động tác, hàm ý chiến đấu của từng thế, vận chuyển nội khí, và những điều cần chú ý, sự phối hợp của động tác và hơi thở, … đều đã nắm vững.

Nhưng trong lúc tập luyện vẫn chú ý mỗi khi ra tay, bước bộ đều phải có ý lâm địch, tức là hình dung chung quanh đều có kẻ địch. Một chiêu một thức, phải xuyên suốt liên tục, toàn thân tương tùy, lên trên hay xuống dưới đều có khí thu phóng, chủ tể ở giữa. Lúc luyện quyền “không người như có người”. Read more →

5 TẦNG CÔNG PHU – TẦNG THỨ 3

ql3

“Muốn luyện quyền thật tốt, phải luyện cho vòng tròn nhỏ dần”. Trình tự luyện tập của Thái cực Trần thức, là từ vòng tròn lớn đến vòng tròn trung, từ vòng tròn trung đến vòng tròn nhỏ, từ vòng tròn nhỏ đến không còn vòng tròn. Vòng tròn ở đây không phải là đường vận hành của tay chân, mà là sự thông suốt của  nội khí. Tầng công phu thứ 3 là giai đoạn từ vòng tròn lớn đến vòng tròn trung.

 

Read more →

5 TẦNG CÔNG PHU – TẦNG THỨ 2

ql2

Từ thời kỳ cuối của tầng công phu thứ nhất, bắt đầu có cảm nhận về hoạt động của nội khí đến sơ kỳ của tầng công phu thứ 3, đó là tầng công phu thứ 2. Ở thời kỳ này, có 1 bước tiến trong việc luyện quyền, là khắc phục được cương kình bên trong cũng như ngoài của cơ thể, hiện tượng đu đỉnh và không đồng bộ của động tác.

Read more →

5 TẦNG CÔNG PHU – TẦNG THỨ 1

ql1

Luyện tập Thái Cực Quyền yêu cầu lập thân trung chính, hư lĩnh đỉnh kình, lỏng vai trầm chỏ, hàm hung tháp yêu, mở hông cong gối, đạt đến tâm khí chùng xuống, khí trầm đan điền.

Mà người mới tập không thể nắm hết những yếu lĩnh này trong một  lúc, nên tập dần theo yêu cầu phương hướng, góc độ, vị trí của từng thức, luyện tập đường vận hành của tay chân. Vì vậy, giai đoạn này yêu cầu đối với các bộ phận thân thể không cần cao quá, nên giản hóa một cách thích hợp.

 

Read more →

ĐỘNG TRUNG – CẦU TĨNH TRONG THÁI CỰC QUYỀN

ql0
Ðộng trung cầu tĩnh trong TCQ là trong cái động của các động tác từ hoãn ( chậm chạp mềm mại) , tâm thần một mực bình ổn , điềm tĩnh . Ðó là giử cái trầm tĩnh trong cái hoạt động vậy .

” Ðộng ” hàm ngụ các ý niệm vận động … có cái động bên ngoài của cơ thể là cái động tay chân . Có cái động bên trong như hô hấp , máu tuần hoàn , tế bào sinh hóa (hiện tượng tân trần đại tạ) . Ý niệm “động” ở TCQ bao hàm hai phương diện ấy .

Read more →