HỌC QUYỀN NÊN BIẾT

18766557_645222515677694_6766506712236311185_o

 

HỌC QUYỀN NÊN BIẾT

1. Học Thái Cực Quyền bất khả bất kính: bất kính tức bên ngoài vô lễ với thầy và bạn, bên trong xem thường thân thể, tâm không thu hướng vào trong, không thể học quyền được.

2. Học Thái Cực Quyền bất khả cuồng (ngông cuồng): cuồng tức sinh thị phi, không chỉ thủ (tay) bất khả cuồng, ngôn (lời nói) cũng không thể cuồng. Ngoài mặt, cử chỉ đều mang khí chất nho nhã, không chỉ là biểu hiện bên ngoài, nhưng phải là nho nhã từ bên trong trước.

3. Học Thái Cực quyền bất khả mãn: mãn thì dẫn đến tổn hại. Tục ngữ có câu: Thiên ngoại hữu thiên. Có thể khiêm tốn thì tâm trống để thụ giáo, người ta chẳng phải vui vẻ mà chỉ cho ta thêm nhiều điều tốt sao. Tích nhiều điều hay của mọi người, ta sẽ càng ngày càng hoàn thiện hơn vậy.

4. Người học Thái cực quyền trước hết phải nghiền ngẫm tỉ mỉ: nếu không nghiền ngẫm thì thế cơ trí tình lý sẽ mờ mịt; những chỗ cần đặc biệt lưu tâm, lại không lưu tâm, nên không nắm rõ, xoay chuyển bất linh, vận động cục bộ, không thể từ đầu đến cuối nhất khí quán thông, thì khó cùng Thái hoà nguyên khí kết hợp.

5. Học Thái cực quyền trước tiên phải học văn hoá, thấu rõ lý lẽ, học quyền tự nhiên dễ.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *