sinh hoat

Thông báo: Sinh hoạt ngoại khóa vào 2...

  Với mục đích thay đổi không khí tập luyện  và tạo điều kiện cho các lớp giao lưu với nhau về kinh nghiệm trong tập luyện cũng nh...

56

Sinh hoạt ngoại khóa Lớp Thái Cực T...

Ngày 21 tháng 9 năm 2014, Lớp Thái cực Trần gia mở màn cho những hoạt động tập luyện ngoại cảnh bằng buổi tập thái cực quyền tại khu dân c...

ngoaiKhoa

Thông báo: Sinh hoạt ngoại khóa lớp ...

Với mục đích thay đổi không khí tập luyện  và tạo điều kiện cho các lớp giao lưu với nhau về kinh nghiệm trong tập luyện cũng như trong cu...

Tin Tức

wudang3

Võ thuật Võ Đang – Đất thánh của Đạo giáo

Võ Đang Sơn là nơi khởi nguồn cho phái Võ Đang, đời đời mật truyền công phu Nội gia Võ Đang trong Đạo giáo. Mặc dù tục ngữ Trung Hoa có câ...

Quyền Lý

tong-hoang-lan

TRẦN CHIẾU KHUÊ LUẬN 3 VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG KHI HỌC QUYỀN

Tác giả : Trường Thái Cực Quyền Trần Gia Câu I. Thầy Trần Chiếu Khuê luôn ...

Sống Khoẻ

dichCanKinh

Dịch Cân Kinh 12 Thức

Dịch Cân Kinh 12 Thức (more…)...

Video

taijiBiCanh

Thái Cực Bí Cảnh 2 – Nhanh chậm trong Thái Cực Quyền

Nhanh chậm trong Thái Cực Quyền (more…)...